ProduktkategorierAMAB startade 1986 och har sedan dess jobbat med försäljning av trycksaker, profilprodukter och kontorsmateriel. Vi har med åren fått ett stort kontaktnät av grossister och leverantörer både i Sverige, Europa och Asien.
 
Sedan den 1/1-2013 ingår AMAB i E-Printkoncernen. Tack vara det samgåendet har vi nu fått tillgång till en omfattande produktion av digitalprint, datalösningar och distribution, allt i ”huset” mitt i City.